Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

không in được kết quả khảo sát

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn có thể nói rõ vấn đề bạn gặp phải không?

Trạng thái:
Open
»
pending
Your profile picture

dạ bệnh viện không thể xuất và in báo cáo từ phần mềm ạ. Phần mềm không hỗ trợ xuất và in báo cáo ạ

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn này nhé: https://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai...
Trạng thái:
pending
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 10 27

Thứ bảy, Tháng 10 24