Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu yêu cầu hỗ trợ.

Tiểu mục "Phân tích kết quả - tự khảo sát người bệnh nội trú năm 2020" không kết xuất được dữ liệu.

Nhờ bộ phận hỗ trợ hỗ trợ Bệnh viện để hoàn thành báo cáo.

Trân trọng cảm ơn./.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19