Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

cho e hỏi, bv e đăng nhập vô trang www.qlbv.vn/ktbv không được ạ. vì 

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào quý đồng nghiệp,

Tài khoản bệnh viện yêu cầu hỗ trợ trên trang qlbv. Kính đề nghị liên hệ bộ phận hỗ trợ của trang qlbv.
Trân trọng

Trạng thái:
Open
»
Closed
Loại yêu cầu:
Problem
»
Task

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19