Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Cho bên em hỏi khi xuất báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh phần Ý kiến khác: Em có đánh máy nội dung bệnh nhân góp ý nhưng khi xuất báo cáo lại không thấy. Mong được phản hồi em cảm ơn.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng kiểm tra kỹ lại giúp nhé. Bạn nên dùng Filter để lọc ra thì sẽ dễ hơn, chúng tôi đã kiểm tra và thấy vẫn có những góp ý của bệnh nhân.

Xin cám ơn.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm nay, Tháng 11 25

Thứ sáu, Tháng 11 20

Thứ hai, Tháng 11 16

Thứ sáu, Tháng 11 13

Thứ ba, Tháng 10 27