Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

TIÊU CHÍ C5.1, Tiểu mục 6. Bệnh viện triển khai thực hiện các kỹ thuật theo đúng phân tuyến chiếm từ 40% trở lên tổng số kỹ thuật theo phân tuyến của các Thông tư, văn bản do Bộ Y tế quy định* (theo đúng chuyên ngành).
Kính gửi QLCL BYT,
Tiểu mục này khó đạt cho BV vì Theo QĐ 7435/BYT ban hành danh mục tương đương chỉ có khoảng 7k-8k danh mục. Do đó, theo Thông tư 43 thì BV duyệt nhưng sẽ không được thực hiện để thống kê theo QĐ 7435. Xin cảm ơn./.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn có thể tham khảo thêm ở hướng dẫn này để thực hiện nhé: https://tieuchi.chatluongbenhvien.vn/node/1026.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 12

Thứ tư, Tháng 5 5

Thứ tư, Tháng 4 7