Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Cho em hỏi, theo quy định "Các bệnh viện phải báo cáo kết quả bảng điểm theo QĐ 3088 ít nhất 1 lần/ tháng". Vậy thời gian báo cáo được tính như thế nào ạ?Trong tháng là tính từ ngày đầu đến hết ngày cuối của tháng (VD: 01-31/01) có nhập báo cáo ít nhấ 1 lần hay tính theo thời gian của báo cáo ký trước (Báo cáo tháng 02 là 6 giờ 58 ngày 18/02/2021 thì báo cáo tháng 03 phải nhập trước 6 giờ 58 ngày 18/03/2021).

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Tính từ đầu tháng đến cuối tháng nhé bạn.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 4 7

Thứ hai, Tháng 3 29