Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện Đồng Nai -2 hiện chưa có tài khoản trên phần tự đánh giá chất lượng Bệnh viện.

Do đó Bệnh viện xin thông tin liên hệ cán bộ phụ trách và tài khoản tự đánh chất lượng trên phần mềm Nova.

Thông tin đơn vị: quanlychatluong0101@gmail.com

Trân trọng!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để cấp tài khoản nova, bạn vui lòng liên hệ với hỗ trợ phần mềm nova qua email qlbv.vn@gmail.com nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19