Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Mình là viện mới năm nay mới thực hiện công việc đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh. Các ad có thể hỗ trợ giúp mình xem mình cần làm thế nào để đẩy 83 tiêu chí từ trang nova sang trang này được ko và gửi các bằng chứng cải tiến kỹ thuật, cập nhập tên đơn vị. Mình làm theo hướng dẫn mà ko được. Cảm ơn các bạn.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Hiện tại bạn có thể truy cập vào trang kiemtra.chatluongbenhvien.vn import kết quả chấm điểm 83 tiêu chí từ trang nova sang rồi nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11