Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Tại sao Sở y tế yêu cầu nộp báo cáo Bộ tiêu chí an toàn Covid và Kế hoạch 1205  hạn cuối ngày 30/11 mà ngày 30/11 cổng thông tin nhập báo cáo KH 1205 trực tuyến vẫn chưa mở?

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Bạn vui lòng đọc kỹ lại công văn nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 1 15

Thứ ba, Tháng 1 12

Thứ hai, Tháng 1 11

Thứ sáu, Tháng 1 8

Thứ năm, Tháng 1 7