Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Chào Admin, em bên đơn vị Bệnh viện mắt KTC Phương Nam, quý 1 em đã nhập 120 phiếu, tháng 4 quý 2 nhập thêm hơn 20 phiếu nữa, nhưng hiện tại khi kiểm tra trong phân tích kết quả chỉ còn còn 40 phiếu, mong admin hỗ trợ khắc phục giúp đơn vị em, em cảm ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19