Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Problem

Hiện Bệnh viện không thấy chức năng đăng tải bằng chứng từ ngày 14/01 đến nay trên các máy tính laptop của bệnh viện vào tất cả các khung giờ trong ngày.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 1 19

Thứ ba, Tháng 1 18

Thứ hai, Tháng 1 17