Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Các phiếu khảo sát hài lòng trong 1 năm quy đinh như thế naò ạ. Bây giờ em tìm các phiếu nhập tháng 1/2020 đều không thấy ạ.

Em tìm theo năm 2019 cũng không thấy phiếu. Nhờ anh chị hỗ trợ ạ.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Các phiếu KSHL đã nhập ở tháng 1/2020, bạn vui lòng truy cập và mục 2019 để xem nhé.

Và chọn đúng thời gian khảo sát bạn nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19