Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã nhập và hoàn thành 114 phiếu nội trú ở quý I nhưng bây giờ xuất dữ liệu ttorng số phiếu chỉ có 31 phiếu được phân tích ! Xin kiểm tra lại giúp ạ!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Kính gửi các bệnh viện,
Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế sẽ báo cáo hằng tháng kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú của các bệnh viện trên toàn quốc.
Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nên việc khảo sát hài lòng của các bệnh viện trong Quý I, Quý II trên cả nước không được thực hiện đều đặn và có những sai số so với thời gian cùng kỳ năm trước.
Một số điều chỉnh trên phần mềm để phù hợp với tình hình trên có thể làm thay đổi kết quả khảo sát hài lòng của các bệnh viện:
1. Thời điểm chốt số liệu hàng háng, hàng quý sẽ dựa trên ngày nhập phiếu (ghi nhận bởi phần mềm) thay vì ngày khảo sát (bệnh viện tự nhập). Khoảng thời gian tính là ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của tháng.
2. Phần mềm hỗ trợ xuất dữ liệu của các bệnh viện tính từ ngày 01/06/2020 (thời điểm điều chỉnh cách chọn mốc thời gian).
Cục QLKCB hoan nghênh các bệnh viện đã tích cực triển khai khảo sát hài lòng trong thời gian qua. Kính đề nghị các bệnh viện khảo sát khoa học, khách quan, đều đặn hàng tháng và nhập phiếu ngay khi khảo sát để đảm bảo kết quả được phân tích tự động một cách chính xác.
Cục QLKCB sẽ có thông báo chính thức cho các Sở Y tế và bệnh viện.
Trân trọng kính báo.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19