Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Feature Request

Xin hỏi khi nhập phiếu Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế, mức độ hài lòng có 5 mức, ví dụ nhân viên tham gia khảo sát chọn tất cả 1 mức (ví dụ chọn hết mức 4 hoặc chọn hết mức 5). Vậy khi nhập số liệu có chổ nào chọn 1 lần cho tất cả 1 mức không. xin cảm ơn

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chỉ có thể trả lời từng câu hỏi nhé bạn.

Trạng thái:
pending
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 7

Thứ sáu, Tháng 9 10

Thứ hai, Tháng 8 9