Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Gửi bộ phận hỗ trợ.

Mình muốn trích lọc phần thông tin số năm công tác của VC-NLĐ thành những con số cụ thể.

Ví dụ:

- Công tác 3 năm có 126 người

- Công tác 1 năm có 87 người.

Kính nhờ bộ phận hỗ trợ hướng dẫn cách trích lọc để có số liệu báo cáo.

Mình chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ ba, Tháng 4 19