Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Tôi không thể xem lại phiếu khảo sát đã nhập của tháng 12 năm 2021. Mong các anh chị quản lý phần mềm hỗ trợ tôi ạ

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng vào mục Trích xuất dữ liệu - báo cáo năm 2021 để xuất dữ liệu và xem báo cáo của năm 2021 nhé

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19