Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện muốn bộ phận kỹ thuật hỗ trợ import dữ liệu khảo sát hài lòng NVYT năm 2022 qua file exel ạ. Nếu có vấn đề gì cần chỉnh sửa file cho phù hợp, xin admin liên hệ 0362664665. Xin cảm ơn. 

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19