Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Deferred
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Tại mục VIII. Phạm vi hoạt động, hiện tại gây khó khăn cho người nhập. Bệnh viện gặp 2 vấn đề sau, đề nghị xin được khắc phục:

1. Đối với chương có nhiều trang kỹ thuật: VD chương 3 có 9 trang. Khi chưa kéo thanh lăn xuống, vẫn hiển thị mục trang để chọn. Tuy nhiên khi kéo thanh lăn xuống không hiển thị mục trang. Do đó nếu muốn chọn trang khác để tích chọn, phải kéo thanh lăn lên trên cùng. => Đề xuất để mục trang luôn hiện, kể cả có kéo thanh lăn hay không, hoặc cấu hình để tất cả dịch vụ trên 1 trang.

2. Theo hướng dẫn, sau khi tích dịch vụ, phải nhấn nút Lưu để lưu lại thay đổi. Nếu không sẽ bị mất dữ liệu. Tuy nhiên bấm lưu không hiện thông báo gì, cũng không có chuyển màu hoặc có dấu hiệu nào để người dùng biết đã lưu được hay chưa. => Đề xuất có thông báo báo hiệu đã lưu thành công.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã chuyển issue này đến cán bộ phụ trách phần mềm bên trên.

Trân trọng,

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
Open
»
Deferred

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11