Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Feature Request

Cục QLKCB cho bệnh viện hỏi: kết quả đánh giá của đoàn kiểm tra do cơ quan quản lý nhập hay bệnh viện có thể tự nhập điểm của đoàn kiểm tra bằng tài khoản của bệnh viện.

Trân trọng cảm ơn./.

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13