Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Kính gởi Admin!

Báo cáo nuôi con bằng sữa mẹ, sau khi bệnh viện nhập khảo sát thì không phân tích dữ liệu như năm 2019. Rất mong admin xem lại giúp. 

Trân trọng! 

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Mẫu báo cáo nuôi con bằng sữa mẹ hiện tại vẫn chưa có báo cáo nhé bạn. Tạm thời bạn có thể trích xuất ra excel để phân tích nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 11 25

Thứ sáu, Tháng 11 20

Thứ hai, Tháng 11 16

Thứ sáu, Tháng 11 13

Thứ ba, Tháng 10 27