Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Kính gởi Admin

Hiện tại bệnh viện đã nhập phiếu khảo sát nuôi con bằng sữa mẹ và khảo sát ý kiến người mẹ sinh con tại bệnh viện. Tuy nhiên năm 2019 có xuất phân tích báo cáo kết quả luôn. Nhưng hôm nay tôi xuất báo cáo phân tích không có, rất mong Admin hỗ trợ để được thuận tiện báo cáo. 

Trân trọng 

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Hiện tại chỉ có phiếu sinh con tại bệnh viện là có thể trích xuất báo cáo nhé bạn.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 9 10

Thứ hai, Tháng 8 9

Thứ tư, Tháng 7 21