Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Kính gởi Admin

Báo cáo vẫn không xuất được (kèm theo hình). Add vui lòng xem lại dùm. 

Trân trọng! 

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Bạn vui lòng nhập đúng định dạng ngày tháng nhé: 2020-06-02 đến 2020-06-30 

Trạng thái:
Open
»
Closed
Your profile picture

TTYT  Dầu Tiếng không xuất được báo cáo KSHL Nội trú, ngoại rú, nhân viên theo quý được

nhờ hổ trợ ah!

Trạng thái:
Closed
»
Open
Your profile picture

Những phiếu nhập trước ngày 01/06 sẽ khoá lại và không áp dụng nhé bạn. Bạn vui lòng tham khảo thêm tại đây: https://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long/byt-dieu-chinh-cach-trich-xuat-bao-cao-kshl

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 17

Thứ hai, Tháng 8 31

Thứ sáu, Tháng 8 28