Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Deferred
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện chúng tôi đã tiến hành gửi góp ý về bộ tiêu chí nhiều lần trên trang https://tieuchi.chatluongbenhvien.vn nhưng không được. Rất mang sự hỗ trợ.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13