Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

BV Nam Sài Gòn xin hỏi vì sao không tạo được khoa phòng dù đã làm theo hướng dẫn. 

Và quên mật khẩu không lấy lại được. Xin nhờ trợ giúp.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để tạo được khoa phòng, bạn vui lòng cập nhập đầy đủ thông tin của đơn vị trước đã nhé.

Bạn vui lòng cho mình xin tên tài khoản để cập nhập lại tài khoản nhé.

Trạng thái:
Open
»
pending
Your profile picture

»

Trạng thái:
pending
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19