Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Em ở BV HUyết học 60394 cũng bị lỗi tương tự ạ237 phiếu nhưng chỉ xuất được từ 51-237

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng xem thông báo về việc thay đổi cách trích xuất báo cáo tại đây nhé, và những phiếu đã nhập trước ngày 1/6 sẽ không trích xuất đc bạn nhé: https://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai...

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ ba, Tháng 10 27

Thứ bảy, Tháng 10 24