Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Từ đầu năm 2020, Bệnh viện Ung Bướu đã nhập được hơn 400 phiếu KSHL người bệnh nội trú nhưng nay chỉ còn 68 phiếu (từ 13/4 trở về trước). Xin được xử lý vì hiện tại Bệnh viện đã khảo sát thêm nhưng không dám nhập tiếp lên phần mềm vì sợ tiếp tục bị mất dữ liệu.

Hiện tại đã đến thời điểm Bệnh viện phải làm báo cáo KSHLNB ngoại trú nhưng không xuất được excel. Mong được hỗ trợ.

Chân thành cám ơn

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ ba, Tháng 4 19