Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

CHO EM XIN XÓA PHIẾU SỐ 100, VÌ NHẬP DƯ MỘT PHIẾU SỐ 100

XIN CÁM ƠN

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Các phiếu đã nhập chỉ có thể sửa, không xóa đc nhé bạn.

Trạng thái:
pending
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 4 7

Thứ hai, Tháng 3 29