Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

NHỞ XÓA DÙM PHIẾU KHẢO SÁT :

MÃ PHIẾU LÀ:67419-11-NT-057

LÝ DO: NHẬP TRÙNG NÊN KHÔNG LẤY ĐƯỢC BÁO CÁO CHÍNH XÁC ĐƯỢC !

CÁM ƠN

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 1 19

Thứ ba, Tháng 1 18

Thứ hai, Tháng 1 17