Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Duplicate
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Nhờ Ad xóa kết quả báo cáo của TRung tâm Y tế huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, mã báo cáo 2021225

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Trạng thái:
Closed
»
Duplicate

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19