Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long nhờ hỗ trợ:

Bệnh viện đã nhập tất cả điểm 83 tiêu chí lên phần mềm vào ngày 11/01/21, phần bằng chứng các tiêu chí đã có cập nhật nhưng đến khi upload được các file thì đã quá hạn sau ngày 15/01/21 và khi upload xong thì tất cả bằng chứng đều chuyển sang năm 2021. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của nhóm kỹ thuật khắc phục được vấn đề này. Bệnh viện xin cảm ơn

Bằng chứng BV Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long 2020

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 1 25

Thứ sáu, Tháng 1 15

Thứ ba, Tháng 1 12

Thứ hai, Tháng 1 11

Thứ sáu, Tháng 1 8