Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện đã bắt đầu nhập nhưng chưa thấy phần trích xuất báo cáo cho phiếu khảo sát ý kiến người mẹ sinh con tại bệnh viện

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Hiện tại mục phân tích kết quả của phiếu khảo sát ý kiến người mẹ chưa có bạn nhé. Tạm thời bạn xuất excel ra và phân tích giúp nhé.

Xin cám ơn.

Trạng thái:
pending
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 17

Thứ hai, Tháng 8 31

Thứ sáu, Tháng 8 28