Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Feature Request

Kính gửi Cục Quản lý Khám chữa bệnh,

Cục QLKCB vui lòng hỗ trợ hướng dẫn cách tải xuống nội dung Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV của từng tiểu mục.

Trân trọng cảm ơn.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Anh chị vui lòng xem trực tiếp trên phần mềm.

Xin cảm ơn

Phụ trách:»
Hỗ trợ KT
Trạng thái:
pending
»
Closed
Ưu tiên:
3
»
Low
Your profile picture

Tải xuống nội dung Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV

Loại yêu cầu:
Task
»
Feature Request
Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng coi trực tiếp trên web nhé. Các nội dung này k tải về được nhé bạn.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 11 25

Thứ sáu, Tháng 11 20

Thứ hai, Tháng 11 16

Thứ sáu, Tháng 11 13

Thứ ba, Tháng 10 27