Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

phần mềm khảo sát hài lòng người bệnh của Bộ Y Tế không gửi mẫu phiếu đi được

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn có thể nói rõ hơn vấn đề bạn gặp phải không?

Trạng thái:
Open
»
pending

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 11 25

Thứ sáu, Tháng 11 20

Thứ hai, Tháng 11 16

Thứ sáu, Tháng 11 13

Thứ ba, Tháng 10 27