Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Phần mềm khảo sát sự hài lòng người bệnh nội và ngoại trú có bị lỗi không ạ? Bên đơn vị mình không hiển thị đường dẫn truy cập vào dữ liệu đã nhập như mọi khi. Bên mình đã nhập nhưng lọc kết quả không ra. Rất mong được xem xét và chỉnh sửa sớm để bên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ báo cáo quí II/2020

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 7 14

Thứ ba, Tháng 6 8