Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Đơn vị đã gửi thông tin đnagư kuys tài khoản báo cáo covid-19 cho tuyến trạm y tế và các phòng khám từ ngày 14/01/2021 nhưng đến nay ngày 25/01/2021 vẫn chưa nhận được tài khoản và mật khẩu

Đề nghị hỗ trợ! gửi tài khoản vào mail hoaithu.yhdp@gmail.comphamthanhhuongbvyenmo@gmail.com

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 1 25

Thứ sáu, Tháng 1 15

Thứ ba, Tháng 1 12

Thứ hai, Tháng 1 11

Thứ sáu, Tháng 1 8