Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Không xuất được dữ liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Bạn vui lòng nói rõ lỗi bạn gặp phải nhé. Hoặc liên hệ với SĐT hỗ trợ để được hỗ trợ nhanh nhất.

Trạng thái:
Open
»
pending

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 1 15

Thứ ba, Tháng 1 12

Thứ hai, Tháng 1 11

Thứ sáu, Tháng 1 8

Thứ năm, Tháng 1 7