Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

TTYT Nam Giang không xem được báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh năm 2020

không có năm 2020,

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để xem báo cáo KSHL của năm 2020, bạn vui lòng truy cập vào mục Khảo sát hài lòng -> Trích xuất dữ liệu, báo cáo của năm 2020 nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 12

Thứ tư, Tháng 5 5

Thứ tư, Tháng 4 7