Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Xin chào,

Các thông tin về:
- Mã số phiếu,

- Ngày khảo sát

- Khoa nằm điều trị trước khi ra viện

- Số đt người được khảo sát, 

Đều mất sạch sau khi phần mềm của Bộ nâng cấp!

Xin vui lòng hỗ trợ khẩn để kịp tiến độ khảo sát và báo cáo.

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi sẽ kiểm tra lại các dữ liệu cũ. 

Bạn cho mình hỏi là bạn có lưu file dữ liệu nào đã được trích xuất từ trước khi phần mềm bảo trì không? Nếu có thì cho bên mình xin với nhé.

Cám ơn bạn.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13