Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Những tháng trước bệnh viện nhập phiếu và vẫn xuất dữ liệu bình thường.

Hiện tại Phần Xuất ngay dữ liệu trên đầu mỗi phiếu đang mất, Chỉ còn dòng: Bạn đã nhập khảo sát này. Các báo cáo, phân tích, tập hợp dữ liệu sâu hơn, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

Các anh chị xem lại giúp. Trân trọng!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Kính gửi các bệnh viện,

Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế sẽ báo cáo hằng tháng kết quả khảo sát hài lòng NB nội trú của các BV.
Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nên việc khảo sát của các bệnh viện trong Quý I, Quý II trên cả nước không được thực hiện đều đặn và có những sai số so với thời gian cùng kỳ năm trước.
Các chức năng khác của phần mềm như trích xuất dữ liệu, báo cáo cũng sẽ tạm thời khóa lại.
Cục QLKCB hoan nghênh các bệnh viện đã tiến hành khảo sát đầy đủ trong thời gian qua.
Cục QLKCB sẽ có thông báo chính thức cho các Sở Y tế và bệnh viện.

Trân trọng.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19