Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tiến hành khảo sát sự hài lòng người bệnh quý 4 (cỡ mẫu 100).

Nhưng khi tiến hành phân tích tự động thì số phiếu là 107.

Trung tâm dã kiểm tra danh sách chỉ có 100 phiếu.

Kính nhờ Ban hỗ trợ kiểm tra lại.

Xin cám ơn

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

TTYT THANH KHÊ ĐÃ GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ LÂU NHƯNG KHÔNG THẤY PHẢN HỒI.

Your profile picture

Xin chào,

Chúng tôi đã kiểm tra và sửa lại, bạn vui lòng truy cập vào mục 2019 để kiểm tra lại giúp nhé.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này. 

Xin cám ơn.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19