Danh sách yêu cầu thêm mới

Đang hiển thị 61 - 70 trong số 537
Lọc 
Yêu cầu Người gửi Phụ trách Ưu tiên Loại yêu cầusắp xếp giảm dần Trạng thái Phản hồi Đã cập nhật
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ MINH ANH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh - TP. Hồ Chí Minh Trung bình Sự cố Hoàn thành 2 cách đây 2 năm 2 months
Bệnh viện tâm thần bình định Bệnh viện Tâm Thần - Bình Định Hỗ trợ KT Trung bình Sự cố Hoàn thành 2 cách đây 3 năm 1 tháng 1 tháng
Bệnh viện Đa khoa An Phước Bình Thuận Bệnh viện Đa khoa tư nhân An Phước - Bình Thuận Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 6 months
Tên đánh giá viên Hỗ trợ KT Trung bình Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 2 months
Hỗ trợ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở 1) - TP. Hồ Chí Minh Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 3 months
Bệnh viện đa khoa Văn Bàn - Lào Cai Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn - Lào Cai Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 5 months
Bệnh viện Mắt quốc tế DND - BG Bệnh viện Tư nhân chuyên khoa Mắt Quốc tế DND Trung bình Sự cố Hoàn thành 2 cách đây 2 năm 1 tháng 1 tháng
Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn - Lào Cai Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn - Lào Cai Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 9 months 3 tuần
Cập nhật thông tin theo công văn 1534 Bệnh viện Đức Khang - TP. Hồ Chí Minh Thấp Sự cố Hoàn thành 2 cách đây 2 năm 9 months
Không thể đăng tải bằng chứng chất lượng bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri - Bến Tre Cao Sự cố Hoàn thành 3 cách đây 2 năm 2 months

Xin lưu ý

Trước khi yêu cầu Hỗ trợ, quý đồng nghiệp đừng bỏ qua các hướng dẫn có sẵn ở menu ngang phía trên. Hầu hết yêu cầu hỗ trợ đều đã được nhóm kỹ thuật soạn thành các bài hướng dẫn cụ thể, kèm hình minh họa.

Khi gọi điện chúng tôi vẫn cần quý đơn vị gửi thêm các thông tin qua trang hỗ trợ này hoặc qua email. Do đó cách tốt nhất là viết yêu cầu đính kèm các hình ảnh, tài liệu minh họa đủ để chúng tôi hiểu vấn đề cần hỗ trợ ngay trong trang này. Ngay khi quý đồng nghiệp gửi yêu cầu tại đây, phần mềm sẽ ngay lập tức cảnh báo cho nhóm kỹ thuật biết.

Chúng tôi mong quý đồng nghiệp thuận tiện nhất khi sử dụng các phần mềm để phục vụ tốt công tác QLCL&ATNB!

Xin cảm ơn!

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV