Danh sách yêu cầu thêm mới

Đang hiển thị 61 - 70 trong số 552
Lọc 
Yêu cầu Người gửisắp xếp giảm dần Phụ trách Ưu tiên Loại yêu cầu Trạng thái Phản hồi Đã cập nhật
BV Lao và bệnh phổi Tiền Giang Bệnh viện Lao và bệnh Phổi - Tiền Giang Cao Sự cố Đang thực hiện 1 cách đây 4 months 13 giờ
32db.phoi Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Điện Biên - Điện Biên Hỗ trợ KT Trung bình Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 8 months
Bệnh viện Mắt Bình Định Bệnh viện Mắt - Bình Định Thấp Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 8 months
Bệnh viện Mắt Bình Định Bệnh viện Mắt - Bình Định Trung bình Tính năng thêm Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 1 tuần
bệnh viện mắt Bệnh viện Mắt - Tiền Giang Trung bình Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 5 months
Bệnh viện Mắt Bệnh viện Mắt - TP. Hồ Chí Minh Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 9 months
BV mắt Cao Thắng Bệnh viện Mắt Cao Thắng - TP. Hồ Chí Minh Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 7 months
Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 Hỗ trợ KT Thấp Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 8 months
Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 xin hỗ trợ nhập báo cáo KH 1205 Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 8 months
Bệnh viện Mắt Hoa Lư Bệnh viện Mắt Hoa Lư - Ninh Bình Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 1 tuần

Xin lưu ý

Trước khi yêu cầu Hỗ trợ, quý đồng nghiệp đừng bỏ qua các hướng dẫn có sẵn ở menu ngang phía trên. Hầu hết yêu cầu hỗ trợ đều đã được nhóm kỹ thuật soạn thành các bài hướng dẫn cụ thể, kèm hình minh họa.

Khi gọi điện chúng tôi vẫn cần quý đơn vị gửi thêm các thông tin qua trang hỗ trợ này hoặc qua email. Do đó cách tốt nhất là viết yêu cầu đính kèm các hình ảnh, tài liệu minh họa đủ để chúng tôi hiểu vấn đề cần hỗ trợ ngay trong trang này. Ngay khi quý đồng nghiệp gửi yêu cầu tại đây, phần mềm sẽ ngay lập tức cảnh báo cho nhóm kỹ thuật biết.

Chúng tôi mong quý đồng nghiệp thuận tiện nhất khi sử dụng các phần mềm để phục vụ tốt công tác QLCL&ATNB!

Xin cảm ơn!

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ năm, Tháng 6 30

Thứ bảy, Tháng 6 25

Thứ tư, Tháng 6 22

Thứ ba, Tháng 6 21