Danh sách yêu cầu thêm mới

Đang hiển thị 1 - 10 trong số 530
Lọc 
Yêu cầu Người gửisắp xếp giảm dần Phụ trách Ưu tiên Loại yêu cầu Trạng thái Phản hồi Đã cập nhật
gửi hình ảnh về cục quản lý khám chữa bệnh Hỗ trợ KT Thấp Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 10 months
Anh chị có phần hướng dẫn phần D2 và D3 không ạ? Hỗ trợ KT Thấp Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 10 months
Nguyễn Tuấn Long Hỗ trợ KT Trung bình Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 9 months
Tên đánh giá viên Hỗ trợ KT Trung bình Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 10 months
Gửi bằng chứng Hỗ trợ KT Trung bình Hỗ trợ Trùng lặp 1 cách đây 2 năm 8 months
Gửi hình ảnh hoạt động bệnh viện theo CV1413/KCB-QLCL&CĐT Hỗ trợ KT Thấp Hỗ trợ Hoãn, hủy 2 cách đây 2 năm 10 months
Gửi bằng chứng Hỗ trợ KT Trung bình Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 8 months
Trương Minh Cẩn Hỗ trợ KT Thấp Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 9 months
bảng khảo sát hai lòng người bệnh nội trú Hỗ trợ KT Thấp Hỗ trợ Hoãn, hủy 2 cách đây 2 năm 10 months
Đánh giá viên nhập phiếu báo lỗi: Thông tin Bệnh viện khác cần được nhập. Hỗ trợ KT Trung bình Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 9 months

Xin lưu ý

Trước khi yêu cầu Hỗ trợ, quý đồng nghiệp đừng bỏ qua các hướng dẫn có sẵn ở menu ngang phía trên. Hầu hết yêu cầu hỗ trợ đều đã được nhóm kỹ thuật soạn thành các bài hướng dẫn cụ thể, kèm hình minh họa.

Khi gọi điện chúng tôi vẫn cần quý đơn vị gửi thêm các thông tin qua trang hỗ trợ này hoặc qua email. Do đó cách tốt nhất là viết yêu cầu đính kèm các hình ảnh, tài liệu minh họa đủ để chúng tôi hiểu vấn đề cần hỗ trợ ngay trong trang này. Ngay khi quý đồng nghiệp gửi yêu cầu tại đây, phần mềm sẽ ngay lập tức cảnh báo cho nhóm kỹ thuật biết.

Chúng tôi mong quý đồng nghiệp thuận tiện nhất khi sử dụng các phần mềm để phục vụ tốt công tác QLCL&ATNB!

Xin cảm ơn!

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV