Danh sách yêu cầu thêm mới

Đang hiển thị 111 - 120 trong số 553
Lọc 
Yêu cầusắp xếp giảm dần Người gửi Phụ trách Ưu tiên Loại yêu cầu Trạng thái Phản hồi Đã cập nhật
Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh Bệnh viện Trường Đại Học Trà Vinh Cao Hỗ trợ Hoàn thành 2 cách đây 1 năm 3 months
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Bệnh viện Đại học Y dược Huế - Thừa Thiên Huế Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 10 months
Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế Bệnh viện Đại học Y dược Huế - Thừa Thiên Huế Hỗ trợ KT Thấp Hỗ trợ Hoàn thành 4 cách đây 3 năm 8 months
Bệnh viện Từ Dũ Bệnh viện Từ Dũ - TP. Hồ Chí Minh Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 3 months
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU Bệnh viện Ung Bướu - TP. Hồ Chí Minh Trung bình Hỗ trợ Hoàn thành 2 cách đây 2 năm 1 tháng 1 tháng
Bệnh viện Ung Bướu Bệnh viện Ung Bướu - TP. Hồ Chí Minh Trung bình Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 4 months
Bệnh Viện Ung Bướu TP. Cần Thơ Bệnh viện Ung bướu - TP. Cần Thơ Hỗ trợ KT Trung bình Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 8 months
Bệnh Viện Ung Bướu TPCT ko truy cập được vào đường dẫn dữ liệu Bệnh viện Ung bướu - TP. Cần Thơ Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 3 months
Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - TP. Đà Nẵng Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 5 months
Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - TP. Đà Nẵng Trung bình Tính năng thêm Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 5 months

Xin lưu ý

Trước khi yêu cầu Hỗ trợ, quý đồng nghiệp đừng bỏ qua các hướng dẫn có sẵn ở menu ngang phía trên. Hầu hết yêu cầu hỗ trợ đều đã được nhóm kỹ thuật soạn thành các bài hướng dẫn cụ thể, kèm hình minh họa.

Khi gọi điện chúng tôi vẫn cần quý đơn vị gửi thêm các thông tin qua trang hỗ trợ này hoặc qua email. Do đó cách tốt nhất là viết yêu cầu đính kèm các hình ảnh, tài liệu minh họa đủ để chúng tôi hiểu vấn đề cần hỗ trợ ngay trong trang này. Ngay khi quý đồng nghiệp gửi yêu cầu tại đây, phần mềm sẽ ngay lập tức cảnh báo cho nhóm kỹ thuật biết.

Chúng tôi mong quý đồng nghiệp thuận tiện nhất khi sử dụng các phần mềm để phục vụ tốt công tác QLCL&ATNB!

Xin cảm ơn!

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ ba, Tháng 9 13

Thứ sáu, Tháng 8 19