Danh sách yêu cầu thêm mới

Đang hiển thị 31 - 40 trong số 553
Lọc 
Yêu cầusắp xếp giảm dần Người gửi Phụ trách Ưu tiên Loại yêu cầu Trạng thái Phản hồi Đã cập nhật
Bệnh viện FV Bệnh viện FV - TP. Hồ Chí Minh Trung bình Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 4 months
Bệnh viện Gia An 115 Bệnh viện Gia An 115 Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 11 months
Bệnh viện gia đình Đà Nẵng Bệnh viện đa khoa Gia đình Đà Nẵng - TP. Đà Nẵng Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 10 months
Bệnh viện gia đình Đà Nẵng Bệnh viện đa khoa Gia đình Đà Nẵng - TP. Đà Nẵng Trung bình Tính năng thêm Hoàn thành 2 cách đây 2 năm 10 months
bệnh viện Hùng Vương Bệnh viện Hùng Vương - TP. Hồ Chí Minh Cao Hỗ trợ Hoàn thành 0 cách đây 2 năm 3 months
Bệnh viện Huyện Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện Huyện Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 4 months
Benh vien huyen Que Phong, tinh Nghe An Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong - Nghệ An Trung bình Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 10 months
Bệnh viện không gửi được bằng chứng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện trên phần mềm! Bệnh viện Da liễu Trung ương - Hà Nội Hỗ trợ KT Thấp Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 9 months
Bệnh viện không tải được bằng chứng lên trang web, kính nhờ Ban biên tập hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex - Bình Dương Hỗ trợ KT Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 10 months
Bệnh viện không thể gửi bằng chứng CLBV theo 83 tiêu chí! Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh CS2 Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 10 months

Xin lưu ý

Trước khi yêu cầu Hỗ trợ, quý đồng nghiệp đừng bỏ qua các hướng dẫn có sẵn ở menu ngang phía trên. Hầu hết yêu cầu hỗ trợ đều đã được nhóm kỹ thuật soạn thành các bài hướng dẫn cụ thể, kèm hình minh họa.

Khi gọi điện chúng tôi vẫn cần quý đơn vị gửi thêm các thông tin qua trang hỗ trợ này hoặc qua email. Do đó cách tốt nhất là viết yêu cầu đính kèm các hình ảnh, tài liệu minh họa đủ để chúng tôi hiểu vấn đề cần hỗ trợ ngay trong trang này. Ngay khi quý đồng nghiệp gửi yêu cầu tại đây, phần mềm sẽ ngay lập tức cảnh báo cho nhóm kỹ thuật biết.

Chúng tôi mong quý đồng nghiệp thuận tiện nhất khi sử dụng các phần mềm để phục vụ tốt công tác QLCL&ATNB!

Xin cảm ơn!

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ ba, Tháng 9 13

Thứ sáu, Tháng 8 19