Danh sách yêu cầu thêm mới

Đang hiển thị 51 - 60 trong số 553
Lọc 
Yêu cầusắp xếp giảm dần Người gửi Phụ trách Ưu tiên Loại yêu cầu Trạng thái Phản hồi Đã cập nhật
bệnh viện Mắt KTC Phương Nam Bệnh viện Mắt KTC Phương Nam - TP. Hồ Chí Minh Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 10 months
BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO HÀ NỘI Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao - Hà Nội Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 10 months
BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO HÀ NỘI Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao - Hà Nội Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 9 months
Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Phương Nam Bệnh viện Mắt KTC Phương Nam - TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Bảo Huy Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 3 months
Bệnh viện Mắt quốc tế DND - BG Bệnh viện Tư nhân chuyên khoa Mắt Quốc tế DND Trung bình Sự cố Hoàn thành 2 cách đây 2 năm 10 months
Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga Bệnh viện Mắt quốc tế Việt Nga - Hà Nội Hỗ trợ KT Trung bình Sự cố Hoàn thành 2 cách đây 3 năm 9 months
Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga Bệnh viện Mắt quốc tế Việt Nga - Hà Nội Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 1 tháng 1 tháng
bệnh viện mắt trung ương Bệnh viện Mắt Trung ương - Hà Nội Hỗ trợ KT Thấp Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 8 months
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - TP. Hồ Chí Minh Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 3 months
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - TP. Hồ Chí Minh Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 3 months

Xin lưu ý

Trước khi yêu cầu Hỗ trợ, quý đồng nghiệp đừng bỏ qua các hướng dẫn có sẵn ở menu ngang phía trên. Hầu hết yêu cầu hỗ trợ đều đã được nhóm kỹ thuật soạn thành các bài hướng dẫn cụ thể, kèm hình minh họa.

Khi gọi điện chúng tôi vẫn cần quý đơn vị gửi thêm các thông tin qua trang hỗ trợ này hoặc qua email. Do đó cách tốt nhất là viết yêu cầu đính kèm các hình ảnh, tài liệu minh họa đủ để chúng tôi hiểu vấn đề cần hỗ trợ ngay trong trang này. Ngay khi quý đồng nghiệp gửi yêu cầu tại đây, phần mềm sẽ ngay lập tức cảnh báo cho nhóm kỹ thuật biết.

Chúng tôi mong quý đồng nghiệp thuận tiện nhất khi sử dụng các phần mềm để phục vụ tốt công tác QLCL&ATNB!

Xin cảm ơn!

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ ba, Tháng 9 13

Thứ sáu, Tháng 8 19