Danh sách yêu cầu thêm mới

Đang hiển thị 501 - 510 trong số 555
Lọc 
Yêu cầusắp xếp tăng dần Người gửi Phụ trách Ưu tiên Loại yêu cầu Trạng thái Phản hồi Đã cập nhật
Bệnh viện Mắt quốc tế DND - BG Bệnh viện Tư nhân chuyên khoa Mắt Quốc tế DND Trung bình Sự cố Hoàn thành 2 cách đây 2 năm 12 months
Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Phương Nam Bệnh viện Mắt KTC Phương Nam - TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Bảo Huy Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 5 months
BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO HÀ NỘI Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao - Hà Nội Cao Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 2 tuần
BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO HÀ NỘI Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao - Hà Nội Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 11 months
bệnh viện Mắt KTC Phương Nam Bệnh viện Mắt KTC Phương Nam - TP. Hồ Chí Minh Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 2 tuần
Bệnh viện Mắt Hoa Lư Bệnh viện Mắt Hoa Lư - Ninh Bình Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 1 năm 3 months
Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 xin hỗ trợ nhập báo cáo KH 1205 Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 Cao Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 5 ngày
Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 Hỗ trợ KT Thấp Hỗ trợ Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 11 months
Bệnh viện Mắt Bình Định Bệnh viện Mắt - Bình Định Trung bình Tính năng thêm Hoàn thành 1 cách đây 2 năm 3 months
Bệnh viện Mắt Bình Định Bệnh viện Mắt - Bình Định Thấp Sự cố Hoàn thành 1 cách đây 3 năm 5 ngày

Xin lưu ý

Trước khi yêu cầu Hỗ trợ, quý đồng nghiệp đừng bỏ qua các hướng dẫn có sẵn ở menu ngang phía trên. Hầu hết yêu cầu hỗ trợ đều đã được nhóm kỹ thuật soạn thành các bài hướng dẫn cụ thể, kèm hình minh họa.

Khi gọi điện chúng tôi vẫn cần quý đơn vị gửi thêm các thông tin qua trang hỗ trợ này hoặc qua email. Do đó cách tốt nhất là viết yêu cầu đính kèm các hình ảnh, tài liệu minh họa đủ để chúng tôi hiểu vấn đề cần hỗ trợ ngay trong trang này. Ngay khi quý đồng nghiệp gửi yêu cầu tại đây, phần mềm sẽ ngay lập tức cảnh báo cho nhóm kỹ thuật biết.

Chúng tôi mong quý đồng nghiệp thuận tiện nhất khi sử dụng các phần mềm để phục vụ tốt công tác QLCL&ATNB!

Xin cảm ơn!

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ tư, Tháng 11 2

Thứ ba, Tháng 10 18

Thứ năm, Tháng 10 13