Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Bệnh viện cũng nhập điểm như nhau sao Điểm bộ tiêu chí bên Nova khác điểm bên chất lượng bệnh viện. Như BV điểm bên Nova là 3.55, bên CLBV là 3.56. Không biết nên lấy số nào. Trân trọng

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng kiểm tra bên chatluongbenhvien.vn việc nhập các tiêu chí không áp dụng đã được tiến hành đúng hay chưa: bạn cần nhập 0 hoặc để trống.

Xin cảm ơn

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13