Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Feature Request

Bệnh viện Phổi Đồng Nai nhờ nhóm kỹ thuật hỗ trợ phần mềm cung cấp bằng chứng

Bệnh viện muốn xóa một bằng chứng ở tiêu chí A2.1, tiểu mục 13 mà không xóa được nhờ nhóm kỹ thuật hỗ trợ giúp Bệnh viện.

Trân trọng Cảm ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để xóa bằng chứng đã gởi, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn này nhé: http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan-phan-mem/huong-dan-phan-mem-bang-chung-83-tieu-chi/benh-vien-gui-bang-chung-theo-bo-tieu. Ở bước 4, sau khi bạn bấm sửa, nếu trước đó đã up bằng chứng lên thì bạn có thể Xóa tại đây.

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 7

Thứ sáu, Tháng 9 10

Thứ hai, Tháng 8 9