Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Duplicate
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Theo Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ thành Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ. Vì vậy Bệnh viện kính đề nghị quý đơn vị đổi tên của Bệnh viện trên phần mềm từ "Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ" thành "Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ", đặc biệt là trong báo cáo theo Kế hoạch số 1205/KH-BYT ngày 23/10/2019 về Kế hoạch kiểm tra " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện , hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2019. Xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Trạng thái:
Open
»
Duplicate

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19